6 Mistrzostwa Polski ADCC Submission Fighting

Zawody są objęte patronatem ADCC oraz Prezydenta Miasta Szczecina i odbędą się na zasadach i zgodnie z przepisami ADCC. Organizatorem jest Stowarzyszenie Sportów Walki „Berserker’s Team”.

Miejsce Szczecin Hala Sportowa SP 74 ul. Seledynowa Czas 17 kwietnia- waga piątek (16 kwietnia) od godz. 20.00-21.00 sobota (17 kwietnia) godz. 7-8.30 Zgłoszenia plus opłata startowa do 10 kwietnia 2010.

Zgłoszeń należy dokonywać w panelu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem: [www.zawody.grappling.pl]
Termin zgłoszeń upływa z dniem 10 kwietnia 2010 o godzinie 24:00

UWAGA!
Zgłoszeń dokonują tylko kierownicy ekip po zarejestrowaniu się w panelu zgłoszeniowym.
Po upłynięciu powyższego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane!.

UWAGA!
Opłaty startowej w wysokości 50zł za zawodnika dokonują tylko i wyłącznie kierownicy ekip za zgłoszoną liczbę zawodników w panelu zgłoszeniowym.
Termin opłaty startowej upływa z dniem 10 marca 2010
Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu na wskazane dane:
Stowarzyszenie Sportów Walki „Berserker’s Team” ING Bank Śląski 66 1050 1559 1000 0023 0308 4905
(z dopiskiem „startowe + nazwa klubu + imię i nazwisko wpłacającego”)

Przepisy na www.adcc.pl

Plan zawodów:
8:00 – 8:30 weryfikacja zawodników
9:00 rozpoczęcie walk zgodnie z harmonogramem który zostanie ogłoszony w dniu 15 marca 2010

UWAGA!
Zawodników weryfikuje trener lub kierownik ekipy przynosząc następujące dokumenty:
– listę startujących zawodników (wzór dostępny będzie w panelu zgłoszeniowym)
– badania lekarskie zawodników
– zgodę rodziców na start w zawodach w przypadku zawodników nie letnich potwierdzoną przez kierownika ekipy lub trenera pieczęcią i podpisem
– ubezpieczenie NNW startujących zawodników
Kategorie wagowe w klasie mężczyzn na MP

zaawansowani i średnio zaawansowani
o – 65.9kg
o – 76.9 Kg
o – 87.9 Kg
o – 98.9 Kg
o + 99 Kg

OPEN -76kg
OPEN +76kg

Kategorie wagowe w klasie kobiet

o -50kg
o -57kg
o +57kg

Kategorie wagowe w klasie junior i początkujący:
( juniorzy 15-18 lat, początkujący do 2 lat stażu treningowego w sportach „chwytanych”)

o -45kg
o -50kg
o -55kg
o -60kg
o -65kg
o -70kg
o -75kg
o -80kg
o -85kg
o -90kg
o -95kg
o -100kg
o +100kg

Kategorie wagowe w gr. początkującej mogą ulec zmianie
Limity czasowe

o Rundy kwalifikacyjne = 6 Minut, pierwsze 3 minuty bez punktów. o Finały = 10 Minut, pierwsze 5 minut bez punktów. Tylko punkty karne. o 3/5 Minut dogrywki w razie remisu[b]

Nagrody:
Każdy uczestnik otrzyma pamiatkową koszulkę
Medale za miejsca 1-3 plus dyplomy (nagrody rzeczowe dla zaawansowanych i kobiet)

CO JEST KULANE?

Przeczytaj także