Polish BJJ Challenge 2016 – komunikat organizacyjny

POLISH BJJ CHALLENGE 2016

Miejsce Zawodów:
Hala Widowiskowo-Sportowa LOSiR’u
ul. Hugona Kołłątaja 2
62-030 Luboń

Termin zawodów: 21 maja 2016

Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt.pbjjc@gmail.com
tel: 887 069 556

REJESTRACJA:
1. Zgłoszeń dokonujemy w panelu rejestracyjnym pod adresem:
http://pbjjc.kwylegala.pl/

2. Opłatę startową w wysokości 65 zł, należy przelać na konto organizatora w tytule wpisując:

  • w przypadku rejestracji indywidualnej: imię, nazwisko, klub i e-mail, z którego dokonane było zgłoszenie (e-mail użyty przy logowaniu do panelu);
  • w przypadku zgłoszeń grupowych: nazwę klubu (filii), ilość zgłoszonych zawodników i e-mail, z którego dokonane było zgłoszenie (e-mail użyty przy logowaniu do panelu). Opłaty dokonują kierownicy ekip.

Dane do przelewu:
60 1750 0012 0000 0000 2269 2852
Poznańska Akademia Linke Gold Team
ul. Witolda Gombrowicza 10A/2
60-461 Poznań

3. Termin zgłoszeń i wpłat upływa w niedzielę 15 maja 2016, o godzinie 23:59. Potwierdzenie przelewu należy przesłać również do 15 maja 2016, do godziny 23:59 na adres: kontakt.pbjjc@gmail.com
W treści maila prosimy podać imiona, nazwiska oraz klub zawodników, za których dokonana była wpłata.
Wpłaty za wpisowe muszą zostać zaksięgowane na koncie organizatora najpóźniej w poniedziałek 16 maja 2016. Niedotrzymanie któregokolwiek z powyższych terminów, będzie skutkowało niedopuszczeniem zawodnika do rywalizacji, a pieniądze nie będą zwracane.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wysłanie zgłoszenia w terminie do 15 maja 2016 do godziny 23:59.
2. Wpłacenie na konto organizatora wpisowego w wysokości 65zł, oraz przesłanie potwierdzenia wykonanego przelewu (na adres: kontakt.pbjjc@gmail.com), do dnia 15 maja 2016 do godziny 23:59. (środki muszą zostać zaksięgowane na koncie organizatora do poniedziałku – 16 maja 2016).
3. Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego (obejmujących dzień zawodów).
4. Posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW (obejmującego dzień zawodów).
5. W przypadku nieletnich – pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w zawodach.

NAGRODY:
Wszyscy medaliści otrzymają trofea oraz dyplomy. Przewidziane są również trzy nagrody pieniężne :
500zł dla zwycięzcy kategorii Open Brązowych/Czarnych Pasów Adult;
300zł dla zwycięzcy kategorii Open Purpurowych Pasów Adult;
200zł dla zwycięzcy kategorii Open Niebieskich Pasów Adult.

Organizator postara się również przygotować atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników z innych kategorii.

ZASADY:
Zawody odbędą się wg reguł brazylijskiego jiu-jitsu W KIMONACH (przepisy spójne z zasadami federacji IBJJF). Przepisy, wg których rozegrane zostaną zawody dostępne będą na stronie internetowej zawodów (www.pbjjc.pl) w zakładce PRZEPISY.

KATEGORIE:

1. Mężczyźni Adult:
Białe Pasy: -64,00kg, -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, -100,50kg, +100,50kg.
Niebieskie Pasy: -64,00kg, -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, -100,50kg, 100,50kg.
Purpurowe Pasy: -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, -100,50kg, +100,50kg.
Brązowe/Czarne Pasy: -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, +94,30kg.

2. Mężczyźni Masters (roczniki 1981 i starsze):
Białe Pasy: -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, +94,30kg.
Niebieskie Pasy: -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, +94,30kg.
Purpurowe Pasy: -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, +88,30kg.
Brązowe/Czarne Pasy: -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, +88,30kg.

3. Kobiety:
Białe Pasy: -53,50kg, -58,50kg, -64,00kg, +64,00kg.
Niebieskie Pasy: -53,50kg, -58,50kg, -64,00kg, +64,00kg.
Purpurowe/Brązowe/Czarne Pasy: -53,50kg, -58,50kg, -64,00kg, +64,00kg.

4. Juniorzy (roczniki 1999 i 2000):
-58,50kg, -64,00kg, -69,00kg, -74,00kg, -79,30kg, -84,30kg, +84,30kg.

Rozegrane zostaną cztery kategorie OPEN:
– Kobiet (od niebieskich pasów);
– Niebieskich Pasów Adult;
– Purpurowych Pasów Adult,
– Brązowych/Czarnych Pasów Adult.

Do kategorii Open, mogą zgłosić się tylko zawodnicy, którzy wywalczyli medal w swoich kategoriach wagowych w dywizjach Adult! Zgłoszenia do kategorii Open będzie można dokonać bezpośrednio po dekoracji na podium. Do Open nie będą mogli się zgłaszać juniorzy, białe pasy, a także zawodnicy, którzy zgłosili się tylko w kategorii Masters.

UWAGA!!! Finały kategorii Open rozegrane zostaną podczas gali PRYZMAT JIU JITSU PRO, która odbędzie się wieczorem, na tej samej hali co turniej. Należy wziąć to pod uwagę, planując swoją podróż oraz pobyt w Luboniu!

UWAGA! Uprzedzamy, że zawodnicy posiadający czarne pasy Judo, zobowiązani są do rejestracji w kategorii (co najmniej) purpurowych pasów! Zawodnicy posiadający brązowe pasy Judo, zobowiązani są do rejestracji w kategorii (co najmniej) niebieskich pasów! Kategoria białych pasów jest kategorią przeznaczoną wyłącznie dla zawodników początkujących, dlatego zawodnicy posiadający doświadczenie (2 lata i więcej), lub wyższe niż początkujące stopnie zaawansowania, w innych sportach chwytanych, takich jak Zapasy, Sambo, Ju-Jitsu itp., zobowiązani są do rejestracji (co najmniej) w kategorii niebieskich pasów!

PRZEBIEG ZAWODÓW:
Rozpoczęcie walk nastąpi zgodnie z harmonogramem, który zostanie ogłoszony w tygodniu poprzedzającym dzień zawodów. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie przed pierwszą walką. Zawodnicy zobowiązani są do pojawienia się w STREFIE WERYFIKACYJNEJ na 40 minut przed planowanym startem swojej kategorii. Zawodnicy powinni mieć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i być gotowymi do weryfikacji oraz pierwszej walki.

UWAGA! Ważenie zawodników odbywa się przed pierwszą walką. Zawodnik musi zmieścić się w limicie wagowym ubrany w regulaminowe kimono i pas. Więcej informacji dotyczących ważenia dostępne będzie na stronie zawodów (www.pbjjc.pl) w zakładce PRZEPISY.

Weryfikacja niezbędnych dokumentów odbywa się podczas ważenia. Przy weryfikacji dokumentów zawodnik okazuje: dowód osobisty, ważne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej, ważne ubezpieczenie NNW (obejmujące dzień zawodów), zgodę rodziców na start w zawodach (w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia).

CO JEST KULANE?

Przeczytaj także