Kurs Instruktorski o specjalizacji Ju-Jitsu

Polski Związek Ju-Jitsu zaprasza na wzięcie udziału w kursie instruktorskim oraz trenerskim. Szkolenie będzie obejmowało szerokie spektrum specjalizacji w formułach Ju-Jitsu, BJJ, BJJ No-Gi oraz Ju-Jitsu Full Contact.  Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1500 zł i obejmuje część ogólna oraz część specjalistyczną w wymiarach 25 i 55 godzin. W przypadku posiadania uprawnień ukończenia części ogólnej […]