Wywiad z organizatorem I Polish Open BJJ Championship

1.Skąd idea? Otóż przy każdej organizacji MPBJJ pojawia się mnóstwo pytań o start lub wręcz prób rejestracji zawodników z obywatelstwem niepolskim. W każdej dyscyplinie olimpijskiej, z tego co wiem, na całym świecie istnieje zasada, że mistrzostwa dotyczą wyłonienia najlepszej jednostki posiadającej obywatelstwo danego kraju. Na świecie mamy kraje/państwa, które w różnych dyscyplinach wystawiają swoich reprezentantów. […]