IV Otwarte Mistrzostwa Polski Gold Team dla Dzieci i Dorosłych – komunikat organizacyjny

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI GOLD TEAM 12-13 LISTOPAD

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MIEJSCE ROZEGRANIA ZAWODÓW

Hala Sportowa Gimnazjum Publicznego im. Noblistów w Starej Dąbrowie

ORGANIZATORZY

Gold Team Polska, Gimnazjum Publiczne im. Noblistów w Starej Dąbrowie

TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW

12 listopad- dzieci, kadeci, młodzicy

13 listopad- juniorzy, adult, masters

DANE KONTAKTOWE

e-mail: goldteambjj@wp.pl

tel. 883 321 386, 739 557 483

www.facebook.com/Otwarte.Mistrzostwa.Polski.GoldTeam.BJJ

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia dokonujemy na adres: goldteambjj@wp.pl

dzieci, kadeci, młodzicy, juniorzy- 50 zł

adult, masters- 60 zł

Zgłoszeń i opłat należy dokonać do 5 listopada. Po wyznaczonym terminie opłata startowa wynosi 100 zł, termin drugiej rejestracji do 8 listopada.

Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu na wskazane poniższe dane:

IWONA LINKE – 48 1160 2202 0000 0000 7561 9976

Opis wpłaty: „startowe MPGT2016 + nazwisko, imię + kategoria wagowa + kolor pasa + dywizja”;

przykład: „startowe MPGT2016, Jan Kowalski 42kg, kadet”

Jeżeli zgłaszanych zawodników jest więcej proszę dokonać opisu: „startowe MPGT2016 + liczba

zawodników + nazwa klubu” i dołączyć załącznik (mail) z informacją szczegółową jak wyżej.

Brak przesłanego potwierdzenia dokonania wpłaty, będzie skutkował nie wpisaniem bądź skreśleniem zawodnika z listy startujących.

Potwierdzenia przelewu wraz ze zgłoszeniem należy wysłać na adres: goldteambjj@wp.pl

Opłaty dokonują tylko i wyłącznie kierownicy ekip

KATEGORIE WAGOWE I WIEKOWE

Dzieci I (2011 – 2012):

– 16 kg, – 20 kg, – 24 kg, + 24 kg

Dzieci II (2009 – 2010):

– 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg

Dzieci III (2007 – 2008):

– 20 kg, – 24 kg, – 28 kg, – 32 kg , – 36 kg, – 40 kg – 44 kg, – 48 kg, + 48 kg

Dzieci IV (2005 – 2006):

– 24 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, + 52 kg

Kadeci (2003 – 2004)

Dziewczynki: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, – 72 kg,+ 72 kg

Chłopcy: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, – 72 kg,+ 72 kg

Młodzicy: (2001 – 2002)

Dziewczynki: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, + 72 kg

Chłopcy: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, + 72 kg

Juniorki / Juniorzy (1999 – 2000)

– 58,5 kg, – 64 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79,5 kg, – 84,5 kg, + 84,5 kg

Adult (do 30 lat)

– białe -64 kg -70 kg -76 kg -82,3 kg -88,3 kg -94,3 kg -100,5 kg +100,5 kg

– niebieskie -64 kg -70 kg -76 kg -82,3 kg -88,3 kg -94,3 kg -100,5 kg +100,5 kg

– purpurowe -64 kg -70 kg -76 kg -82,3 kg -88,3 kg -94,3 kg -100,5 kg +100,5 kg

– brązowe -64, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg -88,3 kg -94,3 kg +94,3 kg

– czarne -70 kg, -76 kg, -82,3 kg -88,3 kg -94,3 kg +94,3 kg

Masters (powyżej 30 lat)

– białe-niebieskie -76 kg -82,3 kg -94,3 kg +94,3 kg

– purpurowe-czarne -76 kg -82,3 kg -94,3 kg +94,3 kg

Kobiety

– białe -56 kg -60 kg -66 kg +66 kg

– niebieskie -56 kg -66 kg +66 kg

– purpurowe-czarne -56 kg -66 kg +66 kg

SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW

– pucharowy- kategorie mogą być łączone w przypadku 1 zawodnika w kategorii.

– w przypadku 3 osób w kategorii obowiązuje system wg przepisów IBJJF

CZAS WALKI

dzieci I,II,II- 3min

kadeci- 3min

młodzicy- 4min

juniorzy- 5min

Adult

białe- 5 min

niebieskie- 6 min

purpury- 7 min

brązowe- 8 min

czarne- 10 min

Masters

białe- niebieskie- 5 min

purpurowe- czarne- 6 min

Kobiety

białe- 5 min
niebieskie- 6 min
purpurowe-czarne- 7min

WERYFIKACJA, WYMAGANE DOKUMENTY

1. Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego (obejmujących dzień zawodów).

2. Posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW, III kategoria ryzyka (obejmującego dzień zawodów).

5. W przypadku nieletnich – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach ze wskazaniem nazwiska opiekuna podczas zawodów).

6. Spełnienie kryterium wagowego przez zawodnika, waga w kimonie

ZASADY

1. Zawody odbędą się wg reguł brazylijskiego jiu-jitsu (przepisy spójne z zasadami federacji IBJJF).

2. W kategorii białych pasów nie mogą startować osoby posiadające doświadczenie w innych sportach chwytanych, których czas treningowy przekracza 2 lata, mowa tutaj o sztukach walki typu:

Judo, Zapasy, Sambo, Ju-Jitsu, Luta Livre, Kudo (Daido-Juku) itp. Zawodnicy posiadający pas o niższej randze niż brązowy w wyżej wymienionych sztukach walki, muszą startować w kategorii niebieskich pasów lub w wyższej kategorii. Zawodnicy posiadający pas brązowy lub czarny w wyżej wymienionych sztukach walki muszą startować w kategorii purpurowych pasów lub w wyższej kategorii.

3. Ważenie i weryfikacja zawodników odbywać się będzie przed pierwszą walką. Zawodnicy zobowiązani są do pojawienia się w STREFIE WERYFIKACYJNEJ na 40 minut przed planowanym startem swojej kategorii. Zawodnicy powinni mieć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i być gotowymi do weryfikacji oraz pierwszej walki.

4. Ważenie zawodników odbywa się w kimonie, przekroczony limit wagowy grozi dyskwalifikacją, nie ma żadnej tolerancji wagowej

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody,

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione bądź inne wydarzenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.

mpgt-iv

CO JEST KULANE?

Przeczytaj także