II Puchar Polski w Grapplingu

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Puchar Polski w Grapplingu
06 – 07.03.2010 – Skała

Organizatorzy:
• Klub Sportowy „Grappling Kraków”
• Komisja Grapplingu przy Polskim Związku Zapaśniczym

Cel imprezy:
• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kraju
• popularyzacja grapplingu w środowisku małopolskim oraz ogólnopolskim

Termin i miejsce:
• 06 – 07.03.2010
• Hala Widowiskowo – Sportowa w Skale, ul. ks Stanisława Połetka 34

Warunki uczestnictwa:
• prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 20 lat (od 18 roku życia za zgodą lekarza na piśmie)
• zawody zostaną rozegrane według przepisów FILA Grappling w formule GI oraz NO GI
• zawodnicy muszą posiadać:
o badania sportowo lekarskie
o licencje zawodniczą PZZ
o klub sportowy wystawiający zawodnika musi posiadać licencje PZZ
o musi byś zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem
o przed zawodami musi być zweryfikowany, przejść pozytywnie przegląd lekarski, być zważony i rozlosowany

Kategorie wagowe:
• Mężczyźni:
o 60, 65, 70, 75, 80, 90, 110, Absoluto
• Kobiety:
o 50, 55, 60, 65, 75, Absoluto

Koszty:
• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
• koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby
• opłata startowego 30 zł

Zgłoszenia:
• potwierdzenie startu należy przesłać do 1.03.2010 roku na adres: grapplingkrakow@gmail.com

Nagrody:
• za zdobycie I-III miejsca zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy
• za zdobycie I-III miejsca kluby otrzymują dyplomy oraz puchary

Postanowienia końcowe:
• zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
• zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW

Sprawy różne:
• w dniu 7.03.2010 roku w godzinach 8:00 – 9:00 odbędzie się wyrabianie licencji klubowych oraz zawodniczych
• w dniu 7.03.2010 roku w godzinach 9:30 – 10:00 odbędzie się szkolenie sędziów w grapplingu

Program zawodów:

06.03.2010 roku (sobota)
20:00 – przyjazd ekip

07.03.2010 roku (niedziela)
8:00 – 9:00 – wyrabianie licencji klubowych i zawodniczych
8:30 – 9:00 – waga i kontrola lekarska
9:30 – 10:00 – szkolenie sędziów w grapplingu
10:00 – walki eliminacyjne
16:00 – walki finałowe
17:00 – dekoracja zawodników

CO JEST KULANE?

Przeczytaj także