Kurs Instruktorski o specjalizacji Ju-Jitsu

Polski Związek Ju-Jitsu zaprasza na wzięcie udziału w kursie instruktorskim oraz trenerskim. Szkolenie będzie obejmowało szerokie spektrum specjalizacji w formułach Ju-Jitsu, BJJ, BJJ No-Gi oraz Ju-Jitsu Full Contact. 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1500 zł i obejmuje część ogólna oraz część specjalistyczną w wymiarach 25 i 55 godzin.

W przypadku posiadania uprawnień ukończenia części ogólnej koszt kursu wynosi 1100 zł

Każdy uczestnik, który z wynikiem pozytywnym ukończy kurs instruktorski (trenerski) otrzyma dokument potwierdzający jego kwalifikacje wydany przez Polski Związek Ju-jitsu.

Zajęcia na kursie będą prowadzone przez wykładowców Akademickich i trenerów Ju-Jitsu.

Miejsce kursu:

Kraków i Bochnia.

Rozpoczęcie kursu:

20.05.2023 godz 10:00

Bochnia ul. Poniatowskiego 40

Wymagania dotycząc dopuszczenia do kursu:

– wykształcenie min. średnie,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie,

– 1 zdjęcia formatu 3,5×4,5cm,

– fotka elektroniczna w formacie jpg (do legitymacji plastikowej),

– ubezpieczenie NNW,

– karta zgłoszeniowa.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

– frekwencja min. 90%

– zaliczenie egzaminu Końcowego.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na adres email: kursy@jujitsu.pl, oraz wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto: Polski Związek Ju-Jitsu

Nr. konta: 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465

Bank PKO BP

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 607491631

CO JEST KULANE?

Przeczytaj także