Puchar Polski w Grapplingu – szczegóły wydarzenia

W marcu odbędzie się Puchar Polski w grapplingu pod szyldem Polskiego Związku Zapaśniczego. Impreza organizowana jest w Szczecinie, a warunkiem udziału jest posiadanie licencji PZZ. Warto też odnotować, że podczas tych zawodów w niektórych kategoriach wyłonieni zostaną przyszli reprezentanci kraju.

Puchar Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów młodszych w Grapplingu
Szczecin 1-2.03.2024.
1. Organizatorzy
– Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior
Ul. Św. Marcina 2 71-544 Szczecin
– Hala Szkoła Salezjanów ul. Ku Słońcu 124 71-073 Szczecin
2. Partnerzy
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Polski Związek Zapaśniczy
– BT GYM
– Berserkers Team Poland
3. Cel imprezy
– Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski
– Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników
– Wyłonienie najlepszych zawodników Grapplingu w Polsce
4. Termin i miejsce zawodów
– 1-2 marzec 2024
– Szczecin ul. Ku Słońcu 124 71-073 Szczecin Hala Salezjanów
5. Warunki uczestnictwa dla zawodników:
– są obywatelami Polski
– mają wykupioną licencję zawodniczą PZZ
– reprezentują klub zrzeszony w PZZ i posiadający ważną licencję klubową w PZZ
– posiadają ważne badania lekarskie
– dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 7
UWAGA! Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej !!!
6. Kategorie wiekowe i wagowe
Seniorzy (roczniki 2006 i starsi)
-58 kg -62kg, -66kg, -71kg, -77kg, -84kg, -92kg, -100kg, -130kg
Seniorki (roczniki 2006 i starsze)
-53kg, -58kg, -64kg, -71kg, -90kg
Juniorzy(roczniki 2006, 2005,2004) U20
-58kg, -62kg, -66kg, -71kg, -77kg, -84kg, -92kg, -130kg
Juniorki (roczniki 2006,2005,2004) U20
49kg, -53kg, -58kg, -64kg, -71kg, -90kg
Juniorzy mogą startować w 2 kategoriach : junior i senior (opłata wnoszona 1x)
Juniorzy młodsi (roczniki 2008,2007) U17
-46 kg, -50 kg, -54 kg, -58 kg, -63 kg, -69 kg, -76 kg, -85 kg, -110 kg
Juniorki młodsze (roczniki 2008,2007) U17
-43 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -65 kg, -85 kg
7. Zgłoszenia
Zgłoszeń dla Seniorów, Juniorów, Juniorów młodszych należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie www.zapasy.org.pl po wcześniejszym wykupieniu licencji zawodniczej i klubowej.
Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to 25.02.2024.
8. Koszty uczestnictwa i dane do przelewu
– Opłata startowa:
Senior No Gi – 50zł, Gi – 50zł
Junior/Junior młodszy No Gi – 40zł, Gi – 40zł
– Koszt licencji klubowej (jednorazowa opłata roczna) – 400zł
– Koszt licencji zawodniczej: Senior (jednorazowa opłata roczna) – 90zł
– Koszt licencji zawodniczej: Junior (jednorazowa opłata roczna) – 70zł
– Koszt licencji zawodniczej: Junior młodszy (jednorazowa opłata roczna) – 60 zł
Dane do przelewu:
Polski Związek Zapaśniczy
ul. Żelazna 67 m. 73, 00-871 Warszawa
Santander Bank Polska S.A, ul. Jana Pawła II 17, 95 1090 1056 0000 0001 4313 3184
W tytule przelewu za startowe na zawodach należy bezwzględnie podać datę i miejsce zawodów oraz wszystkie dane potrzebne do wystawienia rachunku.
Uwaga! PZZ nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach.
Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej
9. Nagrody
– Zawodnicy na podium (I, II i 2xIII) otrzymają medale i dyplomy
Zawody wyłaniają kandydatów do Kadry Polski w Grapplingu na rok 2024
10. Postanowienia końcowe
– Aktualne informacje, przepisy podawane będą na oficjalnym Grappling.Grappling
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu
– Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.
– Zawody rozegrane zostaną przynajmniej na 3 matach, a sędziów wyznaczy Komisja Grapplingu w PZZ.
PROGRAM ZAWODÓW ( w zależności od obowiązujących przepisów program może ulec zmianie):
Piątek 1.03.24.
18:00 – 19:00 – przyjazd sędziów
19:00 – 22:00 – konferencja techniczna oraz odprawa sędziowska
Sobota 2.03.24.
8.00 – przyjazd ekip na Hale Sportową
8:00 – 9:00 – Weryfikacja zawodników i waga w obydwu formułach (Gi i NoGi), Podczas
weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej !!!
9:00 – 9:30 – Odprawa techniczna
10:00 – Rozpoczęcie walk aż do zakończenia zawodów,
Dekoracja medalistów
Uwaga!!!
Zostanie również rozegrana kategoria U15
– Młodzik (rocznik 2010,2009) U15
-Chłopcy: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100kg
– Dziewczęta: 28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80kg
Opłata startowa:
U 15 No Gi – 50zł, Gi – 50zł
Zawodników w tej kategorii można będzie zgłosić w panelu rejestracyjnym MartialMatch bez wyrabiania licencji zawodniczych (link do rejestracji oraz dane do przelewu za wpisowe podamy już niebawem).
W tej kategorii również będą powołania do kadry polski.
Kontakt: 531641111
 

 

CO JEST KULANE?

Przeczytaj także