TAGA Copa Poland Gi & No-Gi III – pasy mistrzowskie i nagrody pieniężne – komunikat organizacyjny

Już 7 października w Tarnowie Podgórnym odbędzie się trzecia edycja popularnego turnieju TAGA Copa Poland. Rywalizacja odbywać się będzie zarówno w formułach GI jak i No-Gi w pełnym przedziale wiekowym poczynając od najmłodszych dzieci, aż po kategorie Masters.

Po raz kolejny już organizatorzy zadbali o wysoką jakość nagród. W kategoriach adult OPEN (małe i duże) do wygrania będą pasy mistrzowskie, a dodatkowo w kategoriach ELITA Gi oraz No-Gi do wygrania będą nagrody pieniężne, zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Więcej szczegółów i informacji o zapisach znajdziecie w komunikacie poniżej: 

Data / Date: 07.10.2023

       ⚪ Organizator / Organizer: TAGA COMPETITION

       ⚪ Miejsce / Place: Hala Sportowa, Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne

       ⚪ Jak się do nas dostać? / How to get to us? : Kliknij, aby przejść do mapy Google

 

 UWAGA  / ⚠ ATTENTION  

 

🎁 Specjalne nagrody / Special prizes: 

✔ Pasy mistrzowskie TAGA w dywizjach Adult Gi & No Gi w kategoriach Open / TAGA championships belts in each Adult Gi & No Gi divisions in Open categories

✔ Nagrody pieniężne dla kobiet i mężczyzn w kategoriach Elita Gi & No Gi (300 euro – 1 miejsce, 100 euro – 2 miejsce) / Cash prizes for men and women in the Elite Gi & No Gi categories (300 euro for 1st place, 100 euro for 2nd place)

 

Specjalne nagrody zostały ufundowane przez firmy TFP i TFP Grafika / Special prizes were funded by TFP and TFP Grafika companies

 

 

📞Kontakt / Contact:

Tomek (796 488 203) (xsmiesznyx@wp.pl) – Panel rejestracyjny, rejestracje, opłaty / Registration panel, registrations, fees 

Zbyszek (501 637 870) (biuro@gkstarnovia.pl) – Faktury, księgowości / Invoices, accounting

 

 

! NOWOŚĆ / NOVELTY !

➡ Dla każdego zawodnika w cenie opłaty startowej przewidziany jest ciepły posiłek w części gastronomicznej znajdującej się na piętrze obiektu / For every competitor, the starting fee includes a hot meal in the catering section located on the first floor of the building

➡ Dla osób szukających noclegu blisko obiektu przygotowaliśmy specjalną zniżkę w Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym na hasło „TAGA” w dniach 06-08.10.2023. Kliknij aby wejść na stronę Hotelu 500. / For those looking for accommodation close to the building, we have prepared a special discount at Hotel 500 in Tarnowo Podgórne. Discount code is „TAGA”, working only from 06-08.10.2023. Click here to enter the site of Hotel 500.

➡ W dniu zawodów będzie lekarz u którego będzie możliwość zrobienia badań lekarskich. / On the day of the competition there will be a doctor who will be able to do medical examinations.

 

 

 KATEGORIE OPEN / OPEN CATEGORIES 

 

Informacje dotyczące kategorii Open: / Open category informations:

Kategorie open rozdzielamy według pasów i kategorii wagowych. Każdy kolor pasa i Elita ma dwie kategorie Open (Mały i Duży). Kategoria Open jest darmowa, jeżeli zawodnik jest zapisany i opłacony w normalnej kategorii. / Open categories are divided by belts and weigth categories. Each belt color and Elite has two Open categories (Small and Big). Open category is completely free if the competitor is registered and paid for in the normal category. 

Mężczyźni / Men: 

Mały / Small—>  Gi: -64kg, -70kg, – 76kg, -82kg  / No GI: -62kg, -68kg, -74kg, -80kg.

Duży / Big —> Gi: -88kg, -94kg, -100kg, +100kg.

Kobiety / Women:

Mały / Small —> Gi: -53kg, -58kg, -64kg / No Gi: -50kg, -55kg, 

Duży / Big —>Gi: -69kg, -74kg, -80kg, +80kg / No Gi: -61kg, -67kg, +67kg

Każdy kolor pasa walczy w osobnym Open! / Each belt color fights in a separate Open!

 

REJESTRACJA / REGISTRATION:

Zapisy poprzez panel rejestracyjny 

I rejestracja: od 01.08.2023 do 31.08.2023 kwota wpisowego 110 zł (jedna kategoria), dwie kategorie 200zł. / 1st registration: from 01.08.2023 to 31.08.2023 starting fee is 110zł for one category and 200zł for two.

II rejestracja: od 01.09.2023 do 17.09.2023 kwota wpisowego 140 zł (jedna kategoria) dwie kategorie 260 zł. / 2nd registration: from 01.09.2023 to 17.09.2023 starting fee is 140zł for one category and 260zł for two.

III rejestracja: od 18.09.2023 do 30.09.2023 kwota wpisowego 160 zł (jedna kategoria) dwie kategorie 300 zł. / 3rd registration: from 18.09.2023 to 30.09.2023 starting fee is 160zł for one category and 300zł for two.

Potwierdzenie płatności obowiązkowo dołączamy do panelu w formacie PDF. / The payment confirmation must be attached to the panel in PDF file format.

 

 

PŁATNOŚCI / PAYMENT

Dane do przelewu / Data for transfer:

Numer konta / Account number: 50 1050 1520 1000 0024 1856 6499
Gminny Klub Sportowy Tarnovia
ul. 23 Października 34 , 62-080 Tarnowo Podgórne

W tytule proszę o wpisanie: Imię i Nazwisko + Kategoria + Dywizja + Pas + Waga + Klub / In the title of the transfer, please enter: Name and Surname + Category + Division + Belt + Weight + Club

Przykład: Jan Kowalski, Gi, Junior, Biały, 62kg, Gameness Team / Example: Jan Kowalski, Gi, Junior, White, 62kg, Gameness Team

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. / Starting fee is non-refundable.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY / REQUIRED DOCUMENTS

 

Ubezpieczenie NNW, dowód tożsamości, badania lekarskie medycyny sportowej lub jednorazowa zgoda lekarza na udział w zawodach BJJ. Dla niepełnoletnich zawodników: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Jeśli przy weryfikacji przedstawione zostanie ubezpieczenie grupowe, musi ono posiadać pełną listę osób ubezpieczonych, zgodnie z przepisami dla osób powyżej 23 roku życia, wymagane są badania potwierdzone przez lekarza specjalistę medycyny sportowej.

Accident Insurance, ID card, sports medicine medial examination or one time doctor’s agreement to participate in BJJ competition. For underage competitors: Written agreement of parent or legal guardian to participate in the competition. If group insurance will be presented during verification, it must have a full list of insured persons. In accordance with the regulations for people over 23 years of age, tests confirmed by a doctor specializing in sports medicine are required.

 

 

KATEGORIE WAGOWE / WEIGTH CATEGORIES

 

Kategorie wagowe GI / GI weight categories:

 

Gi może być tylko w kolorze białym, niebieskim lub czarnym. / Gi can only be white, blue or black.

 
   – dzieci 4-6 lat / children 4-6 years old: -23kg, -26kg, +26kg, dziewczynki i chłopcy razem / girls and boys together,
  
   – dziewczynki 7-9 lat / girls 7-9 years old: -26kg, -31kg, -36kg, +36kg,

   – chłopcy 7-9 lat / boys 7-9 years old:-25kg -30kg, -35kg, -40kg, +40kg, 

   – dziewczynki (młodzicy) 10-12 lat / girls 10-12 years old: 31kg, 36kg, 41kg, 46kg, +46kg,

   – chłopcy (młodzicy)10-12 lat / boys 10-12 years old: 35kg, 40kg, 45kg, +45kg,

   – dziewczyny (junior młodszy) 13-15 lat / girls 13-15 years old: 46kg, 51kg, 57kg, +57kg,

   – chłopcy (junior młodszy) 13-15 lat / boys 13-15 years old:  45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg,+65kg,

   – dziewczyny (juniorzy) 16-17 lat / girls 16-17 years old:  52kg, 60kg, 64kg, +64kg,

   – chłopcy (juniorzy) 16-17 lat / boys 16-17 years old:  60kg, 66kg, 72kg, 78kg, 84kg, +84kg, 

   – kobiety od 18 lat / women 18 years old and above:  -48 kg ,-53 kg, -58 kg, -64 kg, -69 kg, 74kg, -80kg, +80 kg, 

   – mężczyźni 18+ i mastersi / 18 years old and above and masters: -64kg, -70kg, -76kg, -82kg, -88kg, -94kg, -100kg, +100kg.

 

Kategorie wagowe No Gi / No Gi weight categories:

 

Dopuszczalny jest start tylko w luźnych spodenkach i rashu / It is allowed to start only in loose shorts and rashquard.

 

   – dzieci 4-6 lat / children 4-6 years old: 22kg, 25kg, 28kg,, bez podziału na pasy, dziewczynki i chłopcy razem

   – dziewczynki 7-9 lat / girls 7-9 years old: 25kg, 30kg, 35kg, +35kg, bez podziału na pasy

   – chłopcy 7-9 lat / boys 7-9 years old:25kg, 29kg, 34kg, 39kg, +39kg, bez podziału na pasy

   – dziewczynki (młodzicy) 10-12 lat / girls 10-12 years old:  35kg, 40kg, 45kg, +45kg, bez podziału na pasy

   – chłopcy (młodzicy)10-12 lat / boys 10-12 years old: 34kg, 39kg, 44kg, +44kg, bez podziału na pasy

   – dziewczyny (junior młodszy) 13-15 lat / girls 13-15 years old:  41kg, 46kg, 51kg, +51kg, bez podziału na pasy

   – chłopcy (junior młodszy) 13-15 lat / boys 13-15 years old:  , 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, +60kg, bez podziału na pasy

   – dziewczyny (juniorzy) 16-17 lat / girls 16-17 years old:   50kg, 58kg, 62kg, 72kg, +72kg, bez podziału na pasy

   – chłopcy (juniorzy) 16-17 lat / boys 16-17 years old:52kg, 58kg, 64kg, 70kg, 76kg, 82kg, +82kg, bez podziału na pasy

   – kobiety od 18 lat / women 18 years old and above: 50kg, 55kg, 61kg, 67kg, +67kg,

   – mężczyźni 18+ i mastersi / 18 years old and above and masters: 62kg, 68kg, 74kg, 80kg, 86kg, 92kg, 98kg, +98kg.

 

 

CZAS WALKI I ZASADY /  MATCH TIME PERIOD AND RULES

 

Dzieci 4-6 lat / Children 4-6 years old – 2 minuty / 2 minutes 

Dzieci 7-9 lat / Children 7-9 years old – 3 minuty / 3 minutes

Dzieci 10-12 lat / Children 10-12 years old – 3 minuty / 3 minutes

Dzieci 13-15 lat / Children 13-15 years old – 4 minuty / 4 minutes

Juniorzy 16-17 lat / Juniors 16-17 years old – 5 minut / 5 minutes

Kobiety białe pasy / Women white belts – 5 minut / 5 minutes

Kobiety niebieskie pasy / Women blue belts – 6 minut / 6 minutes

Kobiety ELITA ( purpurowe, brązowe , czarne ) – 6 minut, techniki kończące dla czarnych pasów / Women’s ELITE ( purple, brown, black ) – 6 minutes, finishing techniques for black belts. 

Mężczyźni białe pasy / Men white belts – 5 minut / 5 minutes 

Mężczyźni niebieskie pasy / Men blue belts – 6 minut / 6 minutes

Mężczyźni purpurowe pasy / Men purple belts – 6 minut / 6 minutes

Mężczyźni ELITA (brązowe, czarne pasy) – 6 minut, techniki kończące dla czarnych pasów / Men’s ELITE (brown, black belts)  – 6 minutes, finishing techniques for black belts. 

Masters:

Białe – 5 minut / White 5 minutes

Niebieskie, Purpurowe i Elita – 6 minut / Blue, Purple, Elite – 6 minutes 

 

Sędziowanie walk i reszta zasad według IBJJF. Kliknij aby przenieść się na stronę IBJJF.

Refereeing of fights and the rest of the rules according to IBJJF. Click here to go the the IBJJF website.

 

WIDZIMY SIĘ NA ZAWODACH 🙂  /  SEE YOU AT THE COMPETITION 🙂 

CO JEST KULANE?

Przeczytaj także